hlavicka

Koordinátor projektu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na více než 170-letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky tu působilo i několik nositelů Nobelovy ceny za chemii. V roce 1952 byla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství vyčleněna ze svazku ČVUT a rozdělena na několik fakult. Vzniklá Vysoká škola chemicko-technologická má čtyři fakulty, které se na společném inženýrském základě specializují na vzájemně komplementární odborné disciplíny v různých oblastech chemie:

  • Fakultu chemické technologie (FCHT)
  • Fakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT)
  • Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI)
  • Fakultu technologie ochrany prostředí (FTOP)

Současná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se komplexně zabývá jak poskytováním terciárního vzdělávání (bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy), tak i základním výzkumem v prakticky všech oborech chemie, kde patří k výzkumně nejproduktivnější vědeckým institucím v České republice a disponuje stabilně jedním z nejvyšších indexů vědecké produkce. Hlavní výzkumné oblasti jsou biochemie, farmakochemie, medicinální chemie, chemie a analýza potravin, environmentální chemie a technologie, biotechnologie a materiálně inženýrské obory. Základní výzkumné organizační jednotky jednotlivých fakult jsou ústavy, které sdružují jednotlivé vědecké skupiny. Předkládaný projekt se pak bezprostředně generuje z laboratoří seskupených v rámci projektu z programu OPPK v rámci 2. výzvy, priorita 3 – Inovace a podnikání, oblast podpory 3.1 pojmenovaných „Pražské Vysokoškolské Analytické Centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí I (= PVAC I) “ a v rámci výzvy 11. (= PVAC II) , kde jsou zastoupeny vědecké skupiny napříč fakultami VŠCHT Praha.


KONTAKTNÍ OSOBY

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (ÚSTAV BIOCHEMIE A MIKROBIOLOGIE)

Vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie, děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie

tel: 220 443 022
email: tomas.ruml@vscht.cz

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (ÚSTAV ANALÝZY POTRAVIN A VÝŽIVY)

Vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy

tel: 220 443 185
email: jana.hajslova@vscht.cz