hlavicka

Partneři projektu

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Státní zdravotní ústav jsou úzce provázány s VŠCHT Praha v kontextu řešení souvisejících biomedicínských problémů, ale i komplementaritou používaných bio-analytických postupů. Hlavním spojovacím prvkem je vývoj postupů pro stanovení toxicity a studium vlivu toxických směsí na buňky lidského organismu a obecně na živé organismy. Současně jsou studovány i látky vyznačující se protektivními účinky, se schopností redukovat toxické efekty, případně je zcela kompenzovat. Akcentováno je i studium koktejlových efektů, tedy oblast, která je dosud jen ve velmi omezené míře zmapována.

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Státní zdravotní ústav