hlavicka

Realizace projektu

FÁZE I – PŘEDINVESTIČNÍ - 1. 8. 2014 – 31. 12. 2014

V rámci této fáze byla provedena analýza potenciálního zájmu o využití pracoviště Centra pro testování biologicky aktivních látek. Na základě předběžných požadavků budoucích uživatelů byla stanovena kritéria pro potřebnou kapacitu a výběr technologií (jednotlivých modulů, software atd.) pro Modulární robotickou stanici pro testování biologických aktivit.

Ideový obsah projektu vznikal v průběhu delšího období komunikací mezi pracovníky stávajícího PVAC a dalšími vědeckými pracovníky jak VŠCHT, tak jiných vědeckých ústavů a vysokých škol (např. The Arctic University of Norway in Tromso. Reflektovány byly i priority výzkumu identifikované ve výzvách Evropského výzkumného programu HORIZON 2020.

FÁZE II - INVESTIČNÍ (REALIZAČNÍ) - 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015

Investiční fáze byla realizována v jedné etapě, jejíž hlavní náplní bylo výběrové řízení, nákup a instalace požadovaného přístroje - Modulární robotické stanice pro testování biologických aktivit.

FÁZE III - PROVOZNÍ - 1. 10. 2015 – 1. 10. 2023

Hlavní náplní provozní části bude jednak realizovat pilotní studie, ale i získat nové pracovníky pro vědecko-výzkumnou činnost centra. To bude realizováno ve spolupráci s partnery, neboť centrum by mělo sloužit i pro vědeckou výchovu diplomantů a doktorandů. Společně s partnery projektu bude rozvíjena výzkumná činnost.