hlavicka

Partner projektu

Státní zdravotní ústav

Hlavní náplní Státního zdravotního ústavu je ochrana veřejného zdraví. Úzká spolupráce se předpokládá v oblastech možného poškození zdraví působením škodlivých potravin a expozicí škodlivinami v pracovním a životním prostředí a případný vliv drogové závislosti. SZÚ je významným partnerem i z hlediska identifikace výzkumných priorit, které se odvíjí od potřeb nových dat pro hodnocení zdravotních rizik Evropským úřadu pro potraviny (EFSA). Diskutována je i spolupráce při řešení emergentních problému při katastrofických situacích či v případě teroristického útoku na velkou skupinu populace toxickými chemickými sloučeninami, kdy je nutné flexibilně identifikovat toxické agens a zmapovat jeho průnik do složek prostředí i potravního řetězce.

Kontaktní osoba:

Ing. Jitka Sosnovcová Ing. Jitka Sosnovcová (Ředitelka Státního zdravotního ústavu)

sosnovcova@szu.cz

Ředitelka Státního zdravotního ústavu, vedoucí Národního referenčního centra pro plasty a předměty běžného užívání, vedoucí Laboratoří Centra zdraví a životních podmínek, zkušebních laboratoří akreditovaných ČIA, odborný expert MZ pro oblast materiálů a výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy, odborný expert MZ pro oblast bezpečnosti hraček, zástupce MZ pro oblast neharmonizované sféry a člen koordinační skupiny ČR při MPO pro řešení problematiky volného pohybu zboží, svobody poskytování komunitárních služeb a svobody usazení občanů v členských státech EHS v rámci přidružení ČR k EU.

Vývoj metodik pro hodnocení bezpečnosti hraček vyrobených z PVC měkčeného estery kyseliny ftalové určené pro děti do tří let– výzkumný úkol SZÚ; vývoj metodik pro stanovení některých migrantů z plastů určených pro styk s potravinami do simulantů potravin; vývoj metodik pro ověřování migrace monomerů, přísad a dalších vstupních látek z plastů do potravinových simulantů a jejich zavádění do praxe při realizaci státních zdravotního dozoru.