hlavicka

Přístrojové vybavení

Laboratoř: BY05

MODULÁRNÍ ROBOTICKÁ STANICE
Vybavení Systém je realizován jako integrovaná robotická platforma umožňující automatizaci protokolů určených k testování biologických aktivit sloučenin v kulturách adherentních i suspenzních buněk a protokolů biochemických testů. V jednom funkčním celku integruje všechny tyto vyjmenované laboratorní přístroje a zařízení: automatickou pipetovací stanici Biomek FXP s 8-kanálovou a 96-kanálovou pipetovací hlavou, univerzální čtečku mikrodestiček SpectraMax i3x s rozšířením MiniMax, centrifugu mikrodestiček Sigma 6-16KRL, automatický CO2 inkubátor Cytomat 2 C-LIN, depozitář boxů se špičkami Cytomat C9, promývačku mikrodestiček 405 LSUVS a další. Jednotlivé moduly jsou propojeny robotickou rukou SCARA. Systém je dále doplněn čtečkou čárových kódů a dispensory MultiFlo.

Fotogalerie