hlavicka

Odborní garanti

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Prof. Tomáš Ruml je vedoucím Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha a také děkanem Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Je to světově uznávaný expert na poli virologie a molekulární biologie. Publikoval vice než 100 originálních publikací v prestižních vědeckých časopisech, včetně Nature, PNAS nebo EMBO Journal. Jeho výzkumný tým se podílí na řešení řady mezinárodních i národních projektů, včetně NIH (R01) a Fogarty US projects. V průběhu let 2000 až 2008 organizoval mezinárodní symposia Retrovirus Assembly Meetings. Na VŠCHT Praha založil nový studijní program Forenzní analýza a nové výukové předměty Molekulární genetika a Genetické inženýrství. Je nositelem ceny Ministra školství, tělovýchovy a sportu za neobyčejné výsledky ve vědě v roce 2012, ceny rektora VŠCHT Praha za vynikající výsledky a propagaci vědeckého výzkumu v r. 2014, a ceny prezidenta Vietnamu za mimořádné zásluhy o porozumění mezi národy v r. 2015.


Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Prof. Jana Hajšlová je vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, a vedoucí Akreditované Laboratoře (ISO17025) kvality a bezpečnosti potravin. Je vědkyní světového formátu v oblasti potravinářské a environmentální chemie. Publikovala vice než 250 originálních prací v impaktovaných časopisech na téma vývoje a aplikace pokročilých analytických metod zaměřených na analýzu kontaminantů, reziduí pesticidů, přírodních toxinů I dalších biologicky aktivních látek. Je také expertkou v oblasti autentikace potravin a metabolomiky. Její výzkumný tým participuje v řadě národních a mezinárodních grantů , včetně EC 5 - 7th Framework Programme, HORIZON 2020, COSTs, EEA a Norwegian grants. PhD studenti prof. Hajšlové jsou zahrnuti v řadě bilatelárních spoluprací a výzkumných aktivitách. Zaštiťuje také řadu kolaborací se světovými renomovanými institucemi, jako je FAO, WHO, USDA a Joint Research Centre. V současné době je delegátkou výboru programové komise HORIZON 2020 SOCIETAL CHALLENGE 2: ´Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and maritime and inland water research and the Bioeconomy´. Je také předsedkyní organizačního výboru mezinárodních konferencí, jako je Recent Advances in Food Analysis (RAFA. www.rafa2011.eu,www.rafa2013.eu, www.rafa2015.eu).


Doc. Ing. Milena Zachariasova, Ph.D.

Doc. Ing. Milena Zachariasova, Ph.D. Doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D. (Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha) je expertkou v oblasti vývoje a aplikace instrumentálních metod na bázi hmotnostní spektrometrie. Zabývá se zejména bioprospekcí přírodních materiálů, tj. výzkumem zaměřeným na charakterizaci nových přírodních zdrojů využitelných pro izolaci biologicky aktivních látek, které by našly uplatnění v potravinářství či farmaceutickém průmyslu. Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie je zde využívána pro identifikaci a strukturní charakterizaci sloučenin, které jsou zodpovědné za biologickou aktivitu extraktů z přírodních zdrojů. Další oblastí jejího zájmu je metabolický fingerprinting / profilování a využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro studium autenticity potravin a odhalování falšování. Další oblastí, kterou se doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D. zabývá, je cílová/necílová analýza potravních kontaminantů (zejména volných a “maskovaných” mykotoxinů), tj. vývoj, optimalizace a validace analytických metod založených na ultra-účinné kapalinové chromatografii spojené s hmotnostně-spektrometrickou detekcí v potravinách a krmivech.


Ing. Michaela Rumlová, Ph.D.

Ing. Michaela Rumlová, Ph.D. Ing. Michaela Rumlová, Ph.D. (Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha) je expertkou v oblasti virologie a molekulární biologie. Její výzkumné aktivity jsou zaměřené na buněčný metabolismus a efekty virové infekce na lidské buňky. Ing. Michaela Rumlová, Ph.D. je autorkou více než 45 originálních vědeckých publikací v prestižních časopisech, včetně Nature, PNAS nebo EMBO Journal. Je držitelkou ceny Otty Wichterleho z roku 2014 za vynikající vědecké výsledky.


Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.

Ing. Jitka Viktorová, Ph.D. Ing. Jitka Viktorová, Ph.D. (Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha) je excelentní mladý vědec z oblasti výzkumu biologické aktivity organických sloučenin. Její aktivity jsou především zaměřeny na zhodnocení pozitivních vlastností látek izolovaných z přírodních zdrojů, ale i na stanovení jejich případného toxikologického potenciálu (cytotoxicita, genotoxicita, aj.). Kromě toho se zabývá i klonováním a genovou expresí bakterií i vyšších rostlin. Je autorkou několika originálních vědeckých publikací. Samozřejmě je zapojena i do výukové činnosti v rámci VŠCHT Praha.

Ing. Marie Fenclová

Ing. Marie Fenclová Ing. Marie Fenclova je Ph.D. student na Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha. Její aktivity jsou zaměřeny především na optimalizaci a validaci analytických metod pro cílovou a necílovou analýzu potravních kontaminantů (mykotoxinů) a biologicky aktivních látek (fytohormony, seskviterpenické laktony, antioxidanty, léčiva). Pracuje především s technikami ultra-účinné kapalinové chromatografie a s vysokorozlišovací hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Zabývá se jak analýzou přírodních materiálů, tak i analýzou lidské krevní plasmy / séra a buněčných linií za účelem zjištění efektu toxinů či pozitivních biologicky aktivních látek na lidský metabolom.