hlavicka

Partner projektu

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK bude provádět kompletní biochemická měření tak, aby bylo možno výsledky projektu interpretovat. Bude zajišťovat vzorky krevního séra u vybraných pacientů s nemocemi podmíněnými oxidačním stresem, jako jsou nemoci kardiovaskulární, nádorová, zánětlivá a neurodegenerativní. Partnerství v projektu přinese možnost realizace metabolomických studií, tedy nerutinní vyšetření různých typů biotických matric, které nelze zajistit v klinických laboratořích orientovaných zejména na rutinní testy.

Kontaktní osoba:

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA (IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, vedoucí Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky)

vitek@cesnet.cz

Člen výboru České hepatologické společnosti od roku 2010, člen České gastroenterologické společnosti, člen American Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), člen American Gastroenterology Association (AGA). Člen redakční rady časopisů Annals of Hepatology a Current Enzyme Inhibition. 1987-1994 1.LF UK v Praze, v roce 1993 studijní pobyt na Harvard Medical School v USA. Po promoci v roce 1994 sekundární lékař na 1. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze. 1998-1999 pracovní pobyt na Katolické univerzitě v Lováni v Belgii. Od roku 2000 lékař specialista na 4. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze, současně vedoucí Hepatologické laboratoře ULBLD VFN a 1. LF UK v /Praze. 1997 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 2000 – atestace 1. stupně z klinické biochemie. 2007 uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru klinická biochemie. 2005 jmenování docentem v oboru Lékařská chemie a biochemie. 2005 Master of Business Administration (MBA). 2008 jmenování profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie.

1998 - Cena České gastroenterologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hepatologie za rok 1997; 1999 - Cena Jana Opletala UK v Praze za práci v oboru biochemie; 1999 - Cena České gastroenterologické společnosti za nejlepší výzkumný projekt; 2003 - Cena České gastroenterologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru gastroenterologie pro lékaře do 35 let; 2003 - Cena České hepatologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hepatologie; 2005 - Cena Federace evropských gastroenterologických společností (ASNEMGE) Rising Star 2005; 2006 - Cena České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší původní práci; 2006 - Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší původní práci; 2007 - Prusíkova cena České angiologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru angiologie za rok 2006; 2007 - Cena České hepatologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hepatologie.

Autor nebo spoluautor řady publikací v oblasti metabolismu bilirubinu. SCI 670, H index 14.