hlavicka

Informace o projektu

Hlavní ideou předkládaného projektu je vytvoření jedinečného, integrovaného pracoviště, zabývajícího se základním interdisciplinárním výzkumem v oblasti analytické a potravinářské chemie, forenzní analýzy, medicíny, výživy a ochrany životního prostředí. Budou studovány zejména žádoucí (preventivní / ochranné) i nežádoucí (rizikové) biologické efekty vyvolané chemickými sloučeninami či jejich směsmi (´koktejly´), se kterými přichází do kontaktu živé organismy včetně člověka.

Funkce takovéhoto pracoviště se promítne do zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, České Republiky i Evropské Unie.

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24503

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj

Program: Operační program Praha – Konkurenceschopnost

3.1 Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje

Zaměření projektu: Základní výzkum

Finanční prostředky:

Veřejné finanční prostředky celkem: 18 298 512,15 Kč

Příspěvek ERDF (91,89 %): 16 814 849,00 Kč

Období realizace: 1. 2. 2015 - 31. 10. 2015

Období udržitelnosti: 1. 11. 2015 – 31. 10. 2020

     Praha     Praha     EU

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI